Domů / ALMEMO - využití v praxi
Výrobci
Novinky

Články

Odběr novinek:

 

Anketa
Dáváte přednost dotykovému nebo bezdotykovému měření teploty?
61 % (285)
39 % (183)

Celkem hlasovalo: 468

ALMEMO - využití v praxi

Analytická chemie a chemické inženýrství

V oblastech analytické chemie a chemického inženýrství je v dnešní době kladen stále větší důraz na shromažďování a dokumentování dat. Zejména při vývojových procesech se získávání dat stalo nezbytnou součástí, aby bylo možné metrologicky zjistit a optimalizovat reakci a vlastnosti nových produktů. Dokonce i nepřetržité monitorování produktu lze provádět poměrně snadno.

Společnost Ahlborn nabízí komplexní produktové portfolio, které zahrnuje také vizualizaci a ukládání stávajících senzorů. Uchovávání dat s více než 100 měřicími místy není neobvyklé, takže menší procesy mohou být velmi snadno pokryty i pomocí jednoduchých zařízení. Tato kapesní zařízení jsou snadno použitelné přístroje s automatickou detekcí senzorů, což umožňuje laboratornímu technikovi připojit k měřícímu zařízení zcela odlišné senzory a okamžitě zahájit měření bez dlouhého programování. Zařízení mají interní paměť, která se čte prostřednictvím datového kabelu USB a zobrazuje se pomocí softwarového programu. S využitím inteligentního konektoru ALMEMO® lze jako paměťové médium použít dokonce i SD kartu. Firma Ahlborn nabízí také bezplatný konfigurační program a online software.

 

Diagnostika nových i starých budov a stavebních památek

Vysoce kvalitní měřicí technika má již řadu let stálé místo v monitorování klimatu ve výstavních prostorách a muzeích a při hodnocení stavu a případného poškození památkově chráněných objektů. S pomocí měřicí techniky ALMEMO® je možné dlouhodobě sledovat, zaznamenávat a vyhodnocovat řadu fyzikálních a jiných veličin, jako jsou např. teplota a vlhkost vzduchu v místnosti, povrchová teplota, vlhkost materiálu, tepelný tok, koncentrace O2 a CO2 ve vzduchu, mikroklima mezních vrstev, změny trhlin a spár s využitím snímačů pohybu, záznam a vyhodnocování dat o počasí včetně globálního záření, stejně tak lze ale sledovat také např. počty návštěvníků, nebo periodicky se opakující události jako např. cykly vytápění či otvírání dveří a řadu dalších.

Měřicí signály jsou často také využívány k regulaci topných a ventilačních systémů pro stabilizaci klimatu v místnostech s nástěnnými či stropními malbami a vzácnými freskami před a po jejich konzervaci. Díky možnosti zesíťování jednotlivých přístrojů je s ohledem na rozložení měřicích míst v různých místnostech s následným centrálním zpracováním a sdílením naměřených hodnot dosaženo vysoké flexibility.

Jednotlivé měřicí přístroje mohou být propojeny přes síť ALMEMO® (RS422), přes Ethernet nebo dLAN, příp. bezdrátově pomocí WLAN nebo Bluetooth. Pro obtížně přístupná měřicí místa je zde možnost bezdrátového připojení senzorů. Naměřené hodnoty mohou být uloženy přímo na místě, nebo pomocí moderní datové komunikace přenášeny na vzdálený počítač přes GPRS nebo DSL modem.

Pro sběr a zpracování dat byl vyvinut speciální software AMR WIN Control, který umožňuje také pohodlné programování a obsluhu  měřicích přístrojů ALMEMO®. Získané naměřené hodnoty lze zobrazit, matematicky zpracovat, uložit, vytisknout a exportovat k dalšímu zpracování do dalších programů (i online). Ze získaných, resp. vypočítaných veličin lze odvodit alarmové stavy a provádět řízení. Díky pracovní ploše operačního systému Windows a díky kontextové online nápovědě je zaručeno nejen snadné seznámení se s používáním programu, ale také jeho bezpečný provoz.

 

Kalibrace klimatických komor

Kalibrace klimatických komor se řídí směrnicí DAkkS-DKD-R 5-7, která stanoví minimální požadavky na kalibrační postup a také nejistotu měření. Tato směrnice popisuje mimo jiné účel kalibrace, kalibrační metody a postupy a podíl nejistoty měření. Plné znění této směrnice lze stáhnout zdarma na www.dakks.de.

9bodová kalibrace relativní vlhkosti vzduchu v klimatické komoře pomocí vysoce přesného měřicího přístroje ALMEMO 710

S měřicím systémem ALMEMO®, který se skládá z vysoce přesného měřicího přístroje ALMEMO 710, vlhkostního snímače a 8 teplotních čidel, jsou měřeny všechny podstatné veličiny v klimatické komoře. Kompletní výpočet relativní vlhkosti vzduchu v 9 bodech se provádí pomocí přístroje ALMEMO 710. Kalibrace klimatických komor tak může být tímto způsobem provedena pohodlně přímo na místě. Výpočet vlhkosti je založen na vzorcích Dr. Sonntaga se zohlednění korekčního faktoru Fw (t,p) dle W. Bögela, čímž značně roste měřicí rozsah a také přesnost vypočítaných veličin. Všechny naměřené i vypočítané hodnoty jsou přehledně zobrazeny přímo na velkém dotykovém displeji měřicího přístroje ALMEMO 710, který současně funguje také jako datalogger. Naměřené hodnoty lze ukládat buď do interní paměti přístroje (více jak 400 000 naměřených hodnot), nebo externě s využitím paměťového konektoru ALMEMO® (SD karta, několik milionů hodnot).

Asistent pro kalibraci klimatických komor

Pomocí softwaru WinControl je možné naměřené hodnoty během měření (online), nebo uložené hodnoty po ukončení měření (offline) zobrazit a zdokumentovat např. jako čárový graf. Zároveň je zde k dispozici řada vyhodnocovacích a statistických funkcí:

  • přímé napojení klimatické komory do online měření
  • vizualizace měřicího procesu online pro všechna měřicí místa
  • výpočet lokální vlhkosti vzduchu na teplotních měřicích místech
  • určení nejistot měření
  • záznam odchylek od zobrazované hodnoty
  • automatické komfortní vyhodnocování a vytváření sestav v PDF formátu